GRADBENA MEHANIZACIJA

IZKOPI Z MINI BAGROM 

( dvorišč, poti, rigolanje, el.napeljave, rušenje objektov, … 

ZIMSKA SLUŽBA

( pluženje, snega in soljenje dvorišč, poti )

IZDELAVA GOZDNIH VLAK IN POTI