O nas

ZAČETKI FIRME TRANSPORT IN TGM URBIČ

V letu 1998  se je  ustanovilo podjetje TRANSPORT IN TGM URBIČ. Ustanovitelj Ivan Urbič  je      opravljal prevoze gradbenega materiala z dvigalom, kipper prevoze za družinsko podjetje URBIČ, izdelave cementnih izdelkov  in ostale stranke. Po letu 1999 dejavnost smo razširili še na usluge z gradbeno mehanizacijo (izkopi,rigolanje,pluženje snega,..).Po letih uspešnega in trdega dela smo leta 2004 kupili kamion z dvigalom dosega roke 24 metrov tako, da smo dejavnost razširili poleg obstoječega še  na dajanje dvigala v najem, montaže konstrukcij, prevozi gradbenih strojev z nizko nosečo prikolico.
Leta 2005 smo dodali še silo prevoze. Najprej prevoz cementa, potem pa še prevoze s kip silosi za predelovalno industrijo.
Naše podjetje je proizvodno-storitveno usmerjeno , ker smo zmeraj težili k čim manjšem  obremenjevanju okolja smo v letu 2011 investirali v sončno elektrarno  in s tem prispevamo k čistejšem okolju.
Sicer se naše podjetje se ukvarja z različnimi dejavnostmi:
-izdelava betonskih kozolčnih stebrov
-prevozi in usluge z dvigalom
-proizvodnja in prodaja električne energije
-posek in spravilo lesa
-obžagovanje in podiranje dreves na zahtevnih terenih(med hišami,ob cesti,..)
-cepljenje in razžagovanje za kurjavo
-prodaja drv za kurjavo
-odkup  dreves  listavcev in iglavcev na panju ali  hlodovine ob gozdni poti 
-odvoz lesnih asortimentov z forwarderjem
-izdelava gozdnih vlak in poti

Naše dejavnosti so raznolike, vendar se za vsakega kupca naših storitev, kateri so nam zaupali in nam bodo zaupali posel, se maksimalno potrudimo in delo opravimo v največje zadovoljstvo kupca in nas samih, ker naš slogan je »DELO Z NAMI JE LAŽJE«.

HVALA ZA ZAUPANJE!
Transport in TGM Urbič
Ivan Urbič s.p.