TGM

IZKOP

( dvorišč, poti, rigolanje, el.napeljave, … )

MEŠANJE BETONA

ZIMSKA SLUŽBA

( pluženje, snega in soljenje dvorišč, poti )

IZDELAVA GOZDNIH VLAK IN POTI